Privacy Policy

ADATKEZELÉS ÉS JOGI INFORMÁCIÓK

Webhelyre vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bemutatja az AVBV vállalat hozzáállását az Ön általunk gyűjtött  személyes adatainak és az Ön által ezen a webhelyen keresztül megadott egyéb információk védelmével, valamint az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében fennálló kötelezettségeinek való megfeleléssel kapcsolatban. Az információk Ön általi közzététele teljes mértékben önkéntes és Ön azt a saját belátása szerint hajtja végre. Azonban előfordulhat, hogy egyes funkciók csak abban az esetben érhetők el, ha Ön úgy dönt, hogy megosztja a szükséges információkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy biztosítsa Önt afelől, hogy azokban az esetekben, amikor Ön megosztja az adatait az AVBV-vel, akkor azokat megfelelő módon, az alkalmazandó törvényekkel összhangban védjük.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bemutatja az Ön személyes adatainak védelmére és megőrzésére vonatkozó gyakorlatainkat. A rövid tartalomjegyzékben látható az Adatvédelmi nyilatkozatban tárgyalt összes témakör listája: 

 1. Kik vagyunk és hogyan lehet velünk kapcsolatba lépni?;
 2. Egyéb Szabályzatok, amelyeket el kell olvasnia;
 3. Milyen információkat gyűjthetünk Öntől, és hogyan használjuk fel azokat?;
 4. Az Ön információinak megosztása;
 5. Az Ön információinak biztonsága;
 6. Az adatok megőrzése
 7. Az Ön jogai;
 8. Kapcsolatfelvétel velünk;
 9. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai.

1. KIK VAGYUNK?

Egy gumiabroncs-gyártó vállalat vagyunk, és a jelenlétünk globális szinten bővül. Ha szeretne többet megtudni az AVBV vállalatról, olvassa el a webhelyünk „Rólunk” részét. Amikor a webhelyünket és szolgáltatásainkat közvetlenül használja, az Ön által meglátogatott webhely „Rólunk” részében azonosított szervezet jár el Adatkezelőként. 

Amennyiben kapcsolatba kíván velünk lépni, olvassa el a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 10. részét. 

2. EGYÉB DOKUMENTUMOK, AMELYEKET EL KELL OLVASNIA

Bár ez az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz minden olyan információt, amelyet ismernie kell ahhoz, hogy tájékozott legyen az Ön személyes adatainak webhelyeinken való gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, vannak további fontosnak bizonyulható információk is, például a sütikre vonatkozó nyilatkozatunk és a webhelyünkön található, a használati feltételekhez hasonló egyéb jogi dokumentumok. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át ezeket a dokumentumokat.

3. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK ÖNTŐL, ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZOKAT?

Amikor ellátogat a webhelyünkre, megadhat számunkra Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve mi is gyűjthetünk ilyen személyes adatokat. Például információkat gyűjthetünk, amikor: 

 • Keresést hajt végre a webhelyünkön; vagy
 • E-mailben, telefonon vagy egyéb módon – pl. a webhelyünkön lévő Kapcsolatfelvétel űrlapon (https://www.vredestein.hu/contact-us/?cate=pV) – keresztül kommunikál velünk

Amennyiben úgy dönt, hogy elküldi nekünk személyes adatait egy termékkel, szolgáltatással vagy elérhető információval kapcsolatban, Ön teljes körű felelősséggel tartozik a velünk megosztott személyes adatai hitelességéért. Az Ön adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel (kivéve, ha a jelen szabályzatban ettől eltérő rendelkezés található), és azokat a legszigorúbb titoktartással kezeljük, és csak arra a célra használjuk fel, amelyre Ön azokat megadta.

Előfordulhat, hogy információkat gyűjtünk a számítógépéről (beleértve az Ön IP-címét, operációs rendszerét és a böngészője típusát) rendszeradminisztrációs célból, illetve a böngészési tevékenységei és szokásai áttekintése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy egy sütifájl segítségével (amely a számítógépe merevlemezén tárolódik) információkat szerzünk az Ön általános internethasználatáról. A böngészője beállításain keresztül utasíthatja el a sütik elfogadását. Fontos, hogy ez bizonyos esetekben megakadályozhatja az AVBV webhely egyes részeihez való hozzáférést.  Erről további tájékoztatást a sütikre vonatkozó nyilatkozatunkban olvashat. 

A következő típusú adatokat gyűjtjük:

 • Kommunikációs adatok: Az Ön által megadott információk a velünk folytatott kommunikáció során, például e-mailben vagy webhelyeinken található kapcsolattartási űrlapon keresztül; ilyen információ lehet az Ön neve, vállalata és telefonszáma, valamint bármely egyéb információ, amelyet Ön megad a számunkra, és amelyre szükségünk van az Ön további támogatásához vagy az Önnel való kommunikációhoz.
 • Értékelési adatok: Olyan információk, amelyeket Ön akkor ad meg a számunkra, amikor egy felmérést tölt ki/kérdőívre válaszol/értékelést vagy visszajelzést küld.  A cél információk gyűjtése egy adott témakörben, például az Önnek nyújtott szolgáltatásainkra, illetve a termékeinkre vonatkozó értékelések.
 • Fiókadatok: Olyan információk, amelyeket Ön akkor ad meg számunkra, amikor egy fiókon keresztül regisztrál digitális termékeink vagy szolgáltatásaink bármely típusára. Azért kérünk információkat, hogy képesek legyünk Önt azonosítani és termékeket és szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsátani.
 • Helyadatok: Olyan információk, amelyeket Ön a helyalapú szolgáltatások, például a kereskedőkereső használatakor ad meg számunkra.
 • Promóciós adatok: Olyan információk, amelyeket Ön egy nyereményjátékra vagy promócióra történő jelentkezéskor ad meg számunkra.

4. AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK MEGOSZTÁSA

Amennyiben az szükséges az Ön által – webhelyünk valamely űrlapjának kitöltésekor – tőlünk kért valamely szolgáltatás végrehajtásához, vagy az Ön érdeklődésének nyomon követése érdekében, információit megoszthatjuk egyéb AVBV-vállalatokkal vagy harmadik fél szolgáltatókkal, például e-mail- és tárhely-szolgáltatókkal, beszállítókkal és ügyfélszolgálatokkal. A harmadik fél szolgáltatók az Ön információit az AVBV nevében, a fenti célokból kezelik.  Amikor az Ön adatait ilyen felekkel osztjuk meg, meggyőződünk róla, hogy megteszik az Ön információinak védelmére szolgáló megfelelő óvintézkedéseket.

Egyes AVBV-vállalatok és egyes partnerek és szolgáltatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívül találhatók, különös tekintettel az Egyesült Államokra és olyan országokra, ahol az AVBV irodával rendelkezik. 

Az adatok továbbítását az EGT-n kívül található AVBV vállalatok számára az EU által jóváhagyott mintafeltételek védik (itt olvashat további információkat). Az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozat (itt olvashat további információkat) hatálya alá nem tartozó, EGT-n kívüli szolgáltatók és harmadik felek esetében is alkalmazzuk a fent említett EU-mintafeltételeket.  Továbbá, az Egyesült Államokban található szolgáltatók némelyike rendelkezik Privacy Shield tanúsítással (itt olvashat további információkat). Ha további információkat szeretne kapni ezekről a biztosítékokról, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Előfordulhat, hogy az erre a webhelyre vonatkozó webhely-mérőszámokat más Apollo csoportokkal, leányvállalatokkal vagy társult vállalkozásokkal is megosztjuk. A megosztott információk összesített adatok lesznek, és nem fogják tartalmazni az Ön személyes azonosítására alkalmas információit.

Az AVBV előzetes értesítés nélkül csak abban az esetben hozza nyilvánosságra az Ön személyes adatait, ha arra törvény kötelezi, vagy jóhiszeműen szükségesnek tartja az ilyen cselekedetet: (a) törvényrendeleteknek, illetve az AVBV vagy a webhely esetében alkalmazott jogi eljárásának való megfeleléshez; (b) az AVBV vagy a jelen webhely jogainak vagy tulajdonának védelméhez; valamint (c) ha az AVBV webhelyeinek felhasználói vagy közönsége személyes biztonságának védelme érdekében sürgető körülmények mellett jár el. 

5. AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK BIZTONSÁGA

Fontos számunkra a webhelyünk látogatóival kapcsolatos információk védelme. Megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, hogy az ezzel a webhellyel kapcsolatosan feldolgozott információkat védjük az adatvesztéssel, a visszaéléssel vagy módosítással szemben. A biztonsági intézkedések folyamatosan fejlődnek, és az iparági legjobb gyakorlatokkal összhangban módosulnak.

6. AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

Az Önre vonatkozó információkat csak arra az időtartamra őrizzük meg, ameddig azokra szükségünk van azon célokra, amelyekre gyűjtöttük őket.

Ha Ön például az AVBV ügyfele vagy beszállítója, az AVBV az Ön információit az Ön vagy az Ön vállalata és köztünk fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára, és a kapcsolat véget érte után a fent meghatározott célok teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében szükséges időtartamra őrzi meg. Azokat az információkat, amelyeket az Ön hírlevelünkre vagy sajtóközleményeinkre való feliratkozása eredményeképpen gyűjtünk, addig tároljuk, amíg Ön a feliratkozás visszavonása mellett nem dönt.

7. AZ ÖN JOGAI

Az adatvédelmi jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak az Ön számára az információi feldolgozásával kapcsolatosan. Ezek a jogok a következők: 

 1. Tájékoztatás – Önnek joga van tájékoztatást kapni információi általunk történő gyűjtésének módjáról.
 2. Az információihoz való hozzáférés – Önnek joga van hozzáférnie a tulajdonunkban lévő, Önre vonatkozó személyes adatokhoz.
 3. Az információk helyesbítése – Önnek joga van bármely helytelen/pontatlan információ javításához.
 4. Az információi törlése – Önnek joga van törölnie az információkat.
 5. Az adatkezelés korlátozása vagy tiltakozás elenne – Önnek joga van korlátozni vagy megakadályozni az adatkezelést.
 6. Az információk átvitele – Önnek joga van átvinni az információit egy másik szolgáltatóhoz.

Reméljük, hogy kielégítő válaszokat tudunk adni az Ön adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatos esetleges kérdéseire. Amennyiben aggályai vannak adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: dataprivacy@apollotyres.com.  Ha le kíván iratkozni kereskedelmi üzeneteinkről, azt bármikor megteheti az ilyen e-mail-üzenetek alján megtalálható „leiratkozás” (unsubscribe) hivatkozás segítségével.

Amennyiben olyan aggályai vannak, amelyekre nem kapott kielégítő választ, jogában áll, hogy a helyi adatvédelmi hatósághoz forduljon. Reméljük, hogy erre nem lesz szükség, és szeretnénk biztosítani róla, hogy a tőlünk telhető minden lépést megteszünk, hogy megoldást találjunk az Ön esetleges panaszára.

8. KAPCSOLATFELVÉTEL VELÜNK

Az AVBV elkötelezett az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása iránt. Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggálya van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy kérdése van e webhely tartalmával kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi e-mail-címen: dataprivacy@apollotyres.com.

9. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat időről időre módosulhat. A módosított Adatvédelmi nyilatkozatot ezen az oldalon tesszük közzé. Fontos, hogy rendszeresen elolvassa ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, mivel így teljes mértékben tudatában lehet annak legfrissebb módosításainak.